Alle opleidingen

Conciërge

15 mrt 2019Conciërge in het onderwijs
15 mrt 2019Facilitair beheer & coördinatie voor (hoofd)conciërges
22 mrt 2019Pedagogisch conciërge 2 (Verbredingstraining)
5 jun 2019Pedagogisch conciërge 1
7 jun 2019Leidinggeven en communiceren als hoofdconciërge
7 jun 2019Pedagogisch conciërge 1
7 jun 2019Pedagogisch conciërge 3 (Verdiepingstraining)
7 jun 2019Veiligheid, beveiliging en toezicht
8 nov 2019Leidinggeven aan een team (voor hoofdconciërges)

Facilitair

15 mrt 2019Facilitair beheer & coördinatie voor (hoofd)conciërges
12 jun 2019HACCP Voedselveiligheid/ Assortimentsamenstelling
8 nov 2019Veiligheidscoördinator/ -manager in het onderwijs
15 nov 2019Facility management in het onderwijs (leergang)
13 mrt 2020Onderwijshuisvesting & huisvestingsmanagement

Primair onderwijs

15 mrt 2019Conciërge in het (primair) onderwijs
24 mei 2019Arbeidsrecht en sociale zekerheid in het PO
8 nov 2019Personeelsmedewerk(st)er in het PO

Personeel & Organisatie

15 mrt 2019Praktisch personeelsbeleid, financiën en sturingsinformatie
22 mrt 2019Arbeidsrecht en sociale zekerheid in het VO
7 jun 2019Leidinggeven en communiceren als leidinggevende OOP
8 nov 2019Leidinggeven aan een team voor leidinggevende OOP
22 nov 2019Personeelsmedewerk(st)er in het VO
24 jan 2020Studiedag belastingen (speciaal voor het onderwijs)

Financieel

22 mrt 2019Financieel administratief medewerk(st)er in het onderwijs
15 nov 2019Financieel management in het onderwijs (leergang)
24 jan 2020Studiedag belastingen (speciaal voor het onderwijs)

Vaardigheden OOP

12 apr 2019Omgaan met asociaal gedrag en agressie
12 apr 2019Professioneel aan de telefoon en balie
7 jun 2019Leidinggeven en communiceren als leidinggevende OOP
7 jun 2019Succesvol werken en effectief communiceren (speciaal voor OOP)
8 nov 2019Leidinggeven aan een team voor leidinggevende OOP

Schoolveiligheid

22 mrt 2019Operationele crisisbeheersing bij calamiteiten
22 mrt 2019Ploegleider Schoolhulpverlener (SHV)
12 apr 2019Omgaan met asociaal gedrag en agressie
7 jun 2019Veiligheidsmedewerker in het onderwijs
12 jun 2019HACCP Voedselveiligheid/ Assortimentsamenstelling
21 jun 2019Sociale Media & online incidenten (Schoolveiligheid 2.0)
28 jun 2019Basisvaardigheden Schoolhulpverlener (SHV)
8 nov 2019Veiligheidscoördinator/ -manager in het onderwijs

BHV & Preventie

22 mrt 2019Operationele crisisbeheersing bij calamiteiten
22 mrt 2019Ploegleider Schoolhulpverlener (SHV)
5 apr 2019Preventiemedewerker in het onderwijsNog enkele plaatsen
21 jun 2019Preventiemedewerker in het onderwijs 2 (verdiepingscursus)
28 jun 2019Basisvaardigheden Schoolhulpverlener (SHV)
28 jun 2019Brandbestrijding, alarmeren en ontruimen
28 jun 2019EHBO voor onderwijsmedewerkers