Alle opleidingen

Conciërge

5 jun 2020Pedagogisch Conciërge 1Vol
18 sep 2020Facilitair beheer & coördinatie voor (hoofd)conciërges
18 sep 2020Pedagogisch Conciërge 1
18 sep 2020Pedagogisch Conciërge 2 (Verbredingstraining)
25 sep 2020Conciërge in het onderwijs
25 sep 2020Leidinggeven en communiceren als hoofdconciërge
9 okt 2020Veiligheid, beveiliging en toezicht
4 nov 2020Pedagogisch Conciërge 1
6 nov 2020Leidinggeven aan een team (voor hoofdconciërges)
13 nov 2020Pedagogisch Conciërge 3 (Verdiepingstraining)

Facilitair

18 sep 2020Facilitair beheer & coördinatie voor (hoofd)conciërges
6 nov 2020Veiligheidscoördinator/ -manager in het onderwijs
13 nov 2020Facility management in het onderwijs (leergang)

P & O / HRM

25 sep 2020Leidinggeven en communiceren als leidinggevende OOP
25 sep 2020Praktisch personeelsbeleid, advisering en sturingsinformatie
30 okt 2020Agile, Scrum en LEAN voor OP- en OOP-teams
6 nov 2020Adviesvaardigheden voor staffunctionarissen in het onderwijs
6 nov 2020Leidinggeven aan een team voor leidinggevende OOP
20 nov 2020Arbeidsrecht en sociale zekerheid in het VO
20 nov 2020Personeelsmedewerk(st)er in het VO
20 nov 2020Studiedag CAO VO

Vaardigheden OOP

11 sep 2020Omgaan met asociaal gedrag en agressie op school
18 sep 2020Pedagogisch handelen voor ondersteunend personeel
25 sep 2020Leidinggeven en communiceren als leidinggevende OOP
30 okt 2020Agile, Scrum en LEAN voor OP- en OOP-teams
4 nov 2020Succesvol werken en effectief communiceren (speciaal voor OOP)
6 nov 2020Adviesvaardigheden voor staffunctionarissen in het onderwijs
6 nov 2020Leidinggeven aan een team voor leidinggevende OOP
6 nov 2020Professioneel aan de telefoon en balie

Financieel

18 sep 2020Financieel administratief medewerk(st)er in het onderwijs
13 nov 2020Financieel management in het onderwijs (leergang)
22 jan 2021Studiedag belastingen (speciaal voor het onderwijs)

Primair onderwijs

25 sep 2020Conciërge in het (primair) onderwijs
30 okt 2020Agile, Scrum en LEAN voor OP- en OOP-teams
30 okt 2020Personeelsmedewerk(st)er in het PO
6 nov 2020Adviesvaardigheden voor staffunctionarissen in het onderwijs
4 dec 2020Arbeidsrecht en sociale zekerheid in het PO
In CompanyEHBO in het Primair Onderwijs

Schoolveiligheid

11 sep 2020Omgaan met asociaal gedrag en agressie op school
9 okt 2020Schoolveiligheidsmedewerker
6 nov 2020Veiligheidscoördinator/ -manager in het onderwijs
20 nov 2020Operationele crisisbeheersing bij calamiteiten
20 nov 2020Schoolhulpverlener (beroepsgerichte BHV)
27 nov 2020Eerste Hulp Bij Sport Ongevallen (EHBSO)
27 nov 2020EHBO voor onderwijsmedewerkers
In CompanyEHBO in het praktijklokaal
In CompanyVeiligheid in het praktijklokaal

BHV & Preventie

25 sep 2020Leergang Preventiemedewerker in het onderwijs
25 sep 2020Preventiemedewerker in het onderwijs 1
13 nov 2020Preventiemedewerker in het onderwijs 2
27 nov 2020Eerste Hulp Bij Sport Ongevallen (EHBSO)
27 nov 2020EHBO voor onderwijsmedewerkers
27 nov 2020Preventiemedewerker in het onderwijs 3
4 dec 2020Ploegleider Schoolhulpverlener (SHV)
In CompanyDe Schooldirectie en de Arbowet
In CompanyEerste Hulpverlening en Reanimatie voor leerlingen
In CompanyPreventiecoach (incompany)
In CompanyRisico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)
In CompanySchoolveiligheid en de Medezeggenschapsraad