Alle opleidingen

Facilitair

6 nov 2020Veiligheidscoördinator/ -manager in het onderwijs
13 nov 2020Facility management in het onderwijs (leergang)
13 nov 2020Leergang ICT-beleid en -beheer in het onderwijs
12 mrt 2021Facilitair beheer & coördinatie voor (hoofd)conciërges
12 mrt 2021Onderwijshuisvesting & huisvestingsmanagement
9 jun 2021Professioneel werken in de schoolkantine

Financieel

13 nov 2020Financieel management in het onderwijs (leergang)
13 nov 2020Financiële (basis)kennis voor onderwijsmanagers
22 jan 2021Studiedag belastingen (speciaal voor het onderwijs)
19 mrt 2021Financieel administratief medewerk(st)er in het onderwijs

P & O / HRM

30 okt 2020Agile, Scrum en LEAN voor OP- en OOP-teams
6 nov 2020Adviesvaardigheden voor staffunctionarissen in het onderwijs
6 nov 2020Leidinggeven aan een team voor leidinggevende OOP
20 nov 2020Arbeidsrecht en sociale zekerheid in het VO
20 nov 2020Personeelsmedewerk(st)er in het VO
20 nov 2020Studiedag CAO VO
4 jun 2021Leidinggeven en communiceren als leidinggevende OOP

ICT

13 nov 2020Leergang ICT-beleid en -beheer in het onderwijs

Conciërge

9 okt 2020Veiligheid, beveiliging en toezicht
4 nov 2020Pedagogisch Conciërge 1Vol
6 nov 2020Leidinggeven aan een team (voor hoofdconciërges)
13 nov 2020Pedagogisch Conciërge 3 (Verdiepingstraining)
15 jan 2021Pedagogisch Conciërge 1
12 mrt 2021Conciërge in het onderwijs
12 mrt 2021Facilitair beheer & coördinatie voor (hoofd)conciërges
19 mrt 2021Pedagogisch Conciërge 2 (Verbredingstraining)
4 jun 2021Leidinggeven en communiceren als hoofdconciërge

Vaardigheden OOP

30 okt 2020Agile, Scrum en LEAN voor OP- en OOP-teams
4 nov 2020Pedagogisch handelen voor ondersteunend personeel
4 nov 2020Succesvol werken en effectief communiceren (speciaal voor OOP)
6 nov 2020Adviesvaardigheden voor staffunctionarissen in het onderwijs
6 nov 2020Leidinggeven aan een team voor leidinggevende OOP
6 nov 2020Professioneel aan de telefoon en balie
15 jan 2021Pedagogisch handelen voor ondersteunend personeel
16 apr 2021Omgaan met asociaal gedrag en agressie op school
4 jun 2021Leidinggeven en communiceren als leidinggevende OOP

Schoolveiligheid

9 okt 2020Schoolveiligheidsmedewerker
6 nov 2020Veiligheidscoördinator/ -manager in het onderwijs
20 nov 2020Operationele crisisbeheersing bij calamiteiten
20 nov 2020Schoolhulpverlener (beroepsgerichte BHV)
27 nov 2020Eerste Hulp Bij Sport Ongevallen (EHBSO)
27 nov 2020EHBO voor onderwijsmedewerkers
16 apr 2021Omgaan met asociaal gedrag en agressie op school
9 jun 2021Professioneel werken in de schoolkantine
In CompanyEHBO in het praktijklokaal
In CompanyVeiligheid in het praktijklokaal

BHV & Preventie

13 nov 2020Preventiemedewerker in het onderwijs 2
20 nov 2020Schoolhulpverlener (beroepsgerichte BHV)
27 nov 2020Eerste Hulp Bij Sport Ongevallen (EHBSO)
27 nov 2020EHBO voor onderwijsmedewerkers
27 nov 2020Preventiemedewerker in het onderwijs 3
4 dec 2020Ploegleider Schoolhulpverlener (SHV)
15 jan 2021Leergang Preventiemedewerker in het onderwijs
15 jan 2021Preventiemedewerker in het onderwijs 1
In CompanyDe Schooldirectie en de Arbowet
In CompanyEerste Hulpverlening en Reanimatie voor leerlingen
In CompanyPreventiecoach (incompany)
In CompanyRisico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)
In CompanySchoolveiligheid en de Medezeggenschapsraad

Primair onderwijs

30 okt 2020Agile, Scrum en LEAN voor OP- en OOP-teams
30 okt 2020Personeelsmedewerk(st)er in het PO
30 okt 2020Studiedag CAO PO
6 nov 2020Adviesvaardigheden voor staffunctionarissen in het onderwijs
13 nov 2020Financiële (basis)kennis voor onderwijsmanagers
4 dec 2020Arbeidsrecht en sociale zekerheid in het PO
12 mrt 2021Conciërge in het (primair) onderwijs
In CompanyEHBO in het Primair Onderwijs