Cursisteninformatie

Cursisteninformatie

Aanmelding

Inschrijving voor de cursussen en trainingen (contactonderwijs)  is mogelijk via dit aanmeldingsformulier. Inschrijving vindt plaats in volgorde van binnenkomst. Na ontvangst van uw aanmelding zenden wij u een bevestiging en een factuur. Deelnemer heeft vervolgens 14 werkdagen bedenktijd om de cursus of training kosteloos te ontbinden. Om verzekerd te zijn van deelname dient de factuur binnen 2 werkweken na dagtekening voldaan te zijn.  

Twee weken voor aanvang van de cursus/training ontvangt u de zg. cursisteninformatie met routebeschrijving. Deelname aan een cursus is niet gegarandeerd als de betaling niet tijdig door ons is ontvangen.
Inbegrepen bij de deelname prijs zijn: het complete lesmateriaal, koffie/thee en lunch.

Locatie en cursustijden

De opleidingen en trainingen genoemd op deze website worden verzorgd in het NDC Den Hommel te Utrecht. Soms wordt uitgeweken naar het IBIS Hotel, dat op circa 500 meter afstand ligt. Onze cursuscentra zijn goed bereikbaar per auto en openbaar vervoer. 

De standaard cursustijden zijn van 9.00 tot 16.00 uur.

Tevens bestaat de mogelijkheid om groepsopleidingen op een door u gewenste locatie te volgen. Bij meerdaagse cursussen is rekening gehouden met schoolvakanties en feestdagen.

Intake

Elke cursist ontvangt een intake-formulier. Doelstelling van het intake gesprek is de aanwezige verwachtingen, leerdoelen en specifieke wensen en vraagstukken in beeld te krijgen. Hiermee kan tijdens de cursussen rekening worden gehouden.

Docenten

Docenten zijn consultants, accountants en managers actief binnen het onderwijs en bedrijfsleven. Zij beschikken over een ruime kennis en ervaring betreffende onderwijsvraagstukken. Een goede terugkoppeling naar de praktijk is daarmee gewaarborgd. Tijdens de cursussen en trainingen zetten zij al hun deskundigheid in om kennis op een heldere en praktische manier over te dragen.

Professioneel tegenspel door acteurs

Niets is zo leerzaam als de werkelijkheid, zeker tijdens trainingen. Tijdens de meeste vaardigheidstrainingen van FiAC zorgen beroepacteurs voor een professioneel tegenspel. Op realistische wijze zetten zij situaties uit uw dagelijkse werksituatie neer. Samen met de trainer en uw groepsgenoten kunt u veilig oefenen in het geven van een effectieve reactie op lastige, verontwaardigde of agressieve leerlingen.

Leeromgeving

Cursussen kunnen gebruik maken van mijn.fiac.nl, een digitale leeromgeving die ondersteuning biedt bij de voorbereiding op en het volgen van de cursus. Als deelnemer vindt u op mijn.fiac.nl een intakeformulier, alle logistieke informatie, eventuele voorbereidende opdrachten en al het cursusmateriaal. Dit kan bestaan uit onder meer PDF-bestanden (teksten, illustraties), PowerPoint presentaties, instructievideo's en webinars.

Belangrijk: Uitgangspunt voor de FiAC Academie blijft de face-to-face aanpak met onze contactdagen in Utrecht. Op de bij deze cursus aangegeven datums wordt u dan ook op de cursuslocatie verwacht.

Certificaat

Deelnemers die alle dagdelen van een cursus hebben gevolgd ontvangen een 'Certificaat van deelname'. Registratie van de aanwezigheid vindt bij elk dagdeel plaats. 

Annulering door FiAC

FiAC bv behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname, ziekte, overmacht of anderszins een cursus / leergang / training of delen daaruit te verplaatsen of te annuleren.
FiAC bepaalt uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de cursus of deze wordt verplaatst of geannuleerd. Wordt een cursus verplaatst dan wordt u op de hoogte gesteld van de nieuwe startdatum. 

Annulering door deelnemer/opdrachtgever bij de open inschrijving

Bij annulering door de deelnemer geldt de volgende annuleringsregeling (zie ook de Algemene Voorwaaden FiAC bv, artikel 5 - Annulering en (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst) :

  • Annuleren tot 2 maanden voor aanvang: 10% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal.
  • Annuleren tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang: 20% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal.
  • Annuleren tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang: 30% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal.
  • Annuleren minder dan 2 weken voor aanvang: 50% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal.
  • Tussentijdse beëindiging: bij tussentijdse beëindiging 50% (als opstartkosten) van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal, plus de kosten van het reeds gevolgde onderwijs, ongeacht of u aanwezig was bij deze bijeenkomst(en). De totale kosten zijn nimmer hoger dan de overeengekomen prijs. De kosten van het reeds gevolgde onderwijs zijn in beginsel de kosten van de afgeronde blokken/modules vermeerderd met de kosten van de module(s)/het blok (de blokken) die ten tijde van de tussentijdse beëindiging worden gevolgd.

Bij verhindering kan altijd een collega als plaatsvervanger deelnemen.

Betaling

Betaling vindt plaats door, binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur, het verschuldigde bedrag op de door FiAC bv aangegeven bankrekening over te maken (zie ook de Algemen Voorwaarden FiAC bv, artikel 10 - Betaling).

Restitutie van betaling

Retour storting vindt plaats door, binnen 14 dagen na dagtekening van de creditfactuur, het te crediteren bedrag op de tegenrekening van de opdrachtgever over te maken.

Vragen

Voor telefonische inlichtingen/vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van trainingen, opleidingen en of diensten kunt u contact opnemen met de centrale service desk, te bereiken op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur (m.u.v. reguliere zomervakantie).
Schriftelijke vragen, per post/mail, van administratieve aard en vragen over de inhoud van de educatieve dienst worden binnen een termijn van 10 werkdagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst (m.u.v. reguliere zomervakantie).
Schriftelijke vragen, per post/mail, die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst, toelichting en indicatie in tijdsduur van behandeling of afhandeling (m.u.v. reguliere zomervakantie).

Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen twee maanden, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de consument zijn of haar rechten te zake verliest.
Klachten worden vertrouwelijk, met uiterste zorg en binnen 4 werkweken na ontvangst behandeld.
FiAC bv streeft er naar klachten in onderling overleg, binnen de gestelde termijnen, op te lossen.
Indien partijen onderling niet tot een oplossing kunnen komen ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. FiAC bv volgt de beslissing van de geschillencommissie als een bindend advies (zie ook Algemene Voorwaarden FiAC bv, artikel 16 - Gechillenregeling).
Voor de volledige klachtenprocedure en geschillenregeling: klik hier

Vertrouwelijkheid

Door cursisten, opdrachtgevers verstrekte informatie wordt door FiAC bv of onder haar naam handelende bedrijfsonderdelen, personeel en/of voor haar werkzame personen vertrouwelijk behandeld. FiAC bv conformeert zich aan de geldende privacywetgeving (zie ook de Algemene Voorwaarden FiAC bv, artikel 14 - Vertrouwelijkheid).

Algemene leveringvoorwaarden

Op al onze trainingen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.
U kunt ze hier bekijken.

Inhaaldagen

Heeft u een dag gemist, dan bieden wij u eenmalig de mogelijkheid deze dag(en) tijdens de eerstvolgende cursus/ training in te halen. De kosten hiervan bedragen € 100,- per dag.

Kosten

Bij elke cursus staat de deelnameprijs vermeld. Bij deze prijs zijn inbegrepen: het complete les/studiemateriaal, boeken, koffie/thee en lunch. U wordt dus niet met aanvullende kosten geconfronteerd. 

BTW

Alle cursussen, trainingen en leergangen van FiAC zijn beroepsopleidingen en zijn daarmee vrijgesteld van BTW.

Een mooi voordeel voor u!