Corona updates

Cursussen in Utrecht per 5 juni weer beperkt van start

Deze week hebben alle deelnemers aan onze cursussen persoonlijk bericht gekregen over (nieuwe) cursusdatums. Voor twee cursusgroepen bleek het mogelijk de oorspronkelijk geplande datums in juni te handhaven. Binnen ons zalencentrum NDC worden de richtlijnen van het RIVM in acht genomen en wordt er gewerkt volgens een protocol van Koninklijke Horeca Nederland (KHN).
Dankzij de grote zalen waarvan wij gebruik maken, kan er gemakkelijk op voldoende afstand worden gewerkt met kleine groepen. Zaken als looproutes, sanitaire voorzieningen en catering zijn volgens het KHN-protocol op een door de overheid goedgekeurde wijze geregeld.(update d.d. 20 mei 2020)


In-company trainingen

Nu de scholen stap voor stap weer open gaan, kunnen wij onze in-company trainingen hervatten. Deelnemers aan curussen op open inschrijving krijgen in de week van 11-15 mei individueel bericht. (update d.d. 11 mei 2020)


Verlenging maatregelen tot Hemelvaart-weekend

De sinds medio maart geldende overheidsmaatregelen, die tot verplaatsing van onze cursussen hebben geleid, zijn verlengd tot en met 20 mei (de dag voor Hemelvaartsdag). Dit betekent dat tot en met 12 mei onzekerheid blijft bestaan of voor de maand juni geplande cursussen al dan niet kunnen doorgaan. Alle deelnemers krijgen zsm persoonlijk bericht. In de periode tot 1 juni is alleen op 27 mei de Schoolveiligheidsdag gepland. We werken er hard aan deze dag om te vormen tot een online webinar. (update d.d. 22 april 2020)


Nieuwe FiAC-training: handhaven 'social distancing' op school

Het coronavirus leidt ertoe dat binnen scholen een groot aantal nieuwe huis- en gedragsregels gaan gelden. Wanneer leerlingen weer terugkomen zal het niet gemakkelijk zijn voor het OP en OOP om de onstuimige pubers aan alle nieuwe gedrag regels binnen de school te laten houden. Zeker in ruimtes als aula, op de gangen, bij lockers en toiletten kunnen groepen leerlingen te dicht bij elkaar komen.
Dit is niet gewenst, dus zullen de regels gehandhaafd moeten worden. FiAC biedt een nieuwe in-company training aan voor conciërges en toezichthouders.
Naar de cursusinformatie. (update d.d. 17 april 2020)


Social distancing

De overheid heeft besloten maatregelen ter beteugeling van de Covid-19 pandemie te verlengen tot en met 28 april 2020. Het verdere verloop laat zich niet voorspellen. Wel duidelijk is dat ook na afloop van de maatregelen er door ons allemaal nog diverse voorzorgen genomen moeten worden. Er zal nog geruime tijd sprake zijn van een noodzaak tot ‘social distancing’.
FiAC, NISHV en Schoolzakelijk werken op dit moment uit hoe we onze dienstverlening en cursussen met inachtneming van een veilige onderlinge afstand kunnen hervatten. We hopen nog steeds in juni onze cursusbijeenkomsten in Utrecht en onze in-company activiteiten te kunnen uitvoeren. We bereiden ons hierop voor met alle noodzakelijke zorg voor onze deelnemers en medewerkers.
In ons cursuscentrum te Utrecht is het mogelijk groepsopstellingen te maken met voldoende onderlinge afstand en ook voor de lunch kan dit gerealiseerd worden. Verder zullen we in een aantal gevallen de groepsgrootte verkleinen, met het oog op social distancing. Bij de voorbereiding van in-company trainingen overleggen we vooraf met onze opdrachtgever. We bespreken welke maatregelen er ter plaatse nodig zijn en hoe wij deze samen kunnen realiseren.
Heeft u vragen over dit onderwerp, schroom dan niet contact met ons op te nemen via info@fiac.nl of 0252 – 340 413. (update d.d. 1 april 2020)


Cursussen tot 1 juni verplaatst

FiAC, SchoolZakelijk en NISHV verplaatsen alle cursusbijeenkomsten die gepland zijn tot 1 juni 2020 naar latere datums. Wij volgen hiermee de door de regering bekend gemaakte maatregelen ter beteugeling van besmettingen met het Covid-19-(Corona)virus.
Al onze deelnemers krijgen individueel bericht over hun cursus. We blijven de situatie van dag tot dag volgen. Zodra dit mogelijk is gaan we nieuwe datums inplannen, samen met onze docenten en het zalencentrum. Wij houden u via de website en per e-mail op de hoogte. (update d.d. 23 maart 2020)

Bij onze cursussen staan datumgegevens die we regelmatig bijwerken. Neem bij twijfel of vragen contact met ons op. Alle gegevens zijn onder voorbehoud, onder meer van het uitblijven van nieuwe, beperkende maatregelen van de overheid.