Blended learning

De menselijke maat in de combinatie van groepsbijeenkomsten en online leren


Bij een deel van onze cursussen vindt u de aanduiding ‘blended learning’. Voor die cursussen maken we ook gebruik van online meetings, e-learning en andere vormen van online ondersteuning. Dit doen we naast het blijven houden van groepsbijeenkomsten met directe, persoonlijke interactie. We denken in ‘blended learning’ een aanpak te hebben die het beste biedt van twee werelden. Blended learning is een aanpak die aansluit op de behoefte van deelnemers om meer zelf te kunnen plannen wanneer zij kennis nemen van leerstof of opdrachten maken. De online onderdelen maken het mogelijk cursussen te starten dan wel voort te zetten op momenten dat fysiek samenkomen niet mogelijk is.

De online activiteiten waarmee FiAC het aanbod heeft verrijkt, zijn onder meer:

  • Online kennismaking en intakegesprekken met cursusgroepen
  • Communicatie met cursusgroepen en de docent via onze digitale leeromgeving
  • Distributie/bekijken van (audiovisuele) leermaterialen via onze digitale leeromgeving
  • Actuele thema’s praktisch en resultaatgericht belichten tijdens webinars
  • Uitwisseling van kennis en inzichten via thematisch groepsbijeenkomsten online
  • Gevisualiseerde instructies via slideshows en video-opnamen

Wat beslist niet verandert, is ons uitgangspunt: we blijven opleiden naar de menselijke maat en zoveel mogelijk in direct contact. Dit betekent concreet: we blijven samenkomen in Utrecht en daar ervaringen uitwisselen, oplossingen bediscussiëren, vaardigheden oefenen en samen aan collegiale netwerken bouwen. Dingen die allemaal prettiger en beter gaan wanneer je in elkaars nabijheid bent en direct (ook non-verbaal) met elkaar contact maakt.

Cursusdatums die we vermelden, zijn voor meerdaagse curussen en leergangen dagen waarop we activiteiten verzorgen. Vaak fysiek in Utrecht, maar dus ook soms online om thuis of op school aan deel te nemen. Dat geeft u houvast voor uw agenda!

Fysiek samenkomen is sinds het voorjaar van 2020 een kwetsbare activiteit gebleken. Cursussen en trainingen die puur uit samenkomsten bestaan, konden alleen naar andere datums verschuiven. Dat leerden wij toen een virus ons leven ging ontregelen. Met ‘blended learning’ kunnen we flexibeler programmeren, met bijvoorbeeld korte momenten tussendoor (zonder reistijd) en online opdrachten en naslag-informatie. Ook zijn we in staat met cursustrajecten te beginnen wanneer samenkomen (tijdelijk) onmogelijk is door overheidsmaatregelen of capaciteitsgebrek qua zaalruimte.