Algemene voorwaarden

FiAC is aangesloten bij de Nederlands Raad voor  Training en Opleiding (NRTO). Als aangesloten lid conformeert FiAC zich daarmee aan de algemene voorwaarden en de gedragscodes van de NRTO.

Algemene voorwaarden FiAC

De algemene voorwaarden van FiAC geven de afnemers inzicht in de eisen die worden gesteld aan de overeenkomst, de onderwerpen die daarin aan de orde dienen te komen en wanneer de overeenkomst tot stand komt. De voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen FiAC bv en de afnemer met betrekking tot de aanmeldingen voor educatieve diensten, de zg. open inschrijvingen, via deze website.

De Algemene voorwaarden Consumenten van de Branchevereniging NRTO (artikelen 1 t/m 18) zijn integraal in de algemene voorwaarden van FiAC opgenomen.
FiAC kan aanvullende voorwaarden (artikel 19) hanteren voor zover deze niet ten nadele van de consument van de Algemene voorwaarden Consumenten van de NRTO afwijken.

Download hier: algemene voorwaarden FiAC (inclusief aanvullende voorwaarden)

Gedragscode

Alle leden van de NRTO dienen zich te conformeren aan de beginselen/regels - en dus aan de normen en waarden - die verwoord staan in haar gedragscodes. Deze beginselen omvatten een aantal procedurele elementen (recht van verdediging, onpartijdigheid) maar ook een aantal inhoudelijke elementen (gelijkheidsbeginsel, eerlijkheid, transparantie, correctheid en motiveringsplicht).

Download hier: gedragscodes