Over FiAC  /  Nieuws  /  Referenties

Over FiAC

Bij personeel werkzaam binnen het secundaire proces van onderwijsinstellingen is een sterke behoefte aan continue deskundigheidsbevordering en vaardigheidstrainingen op een groot aantal deelterreinen. Denk hierbij aan financieel-, facility- en personeelsmanagement, maar ook aan leidinggeven, coaching, sociale en communicatieve vaardigheden.

Sinds de start richt FiAC zich op trainingen en opleidingen ten behoeve van het management en ondersteunend personeel in het onderwijs. Hiermee onderscheidt FiAC zich duidelijk van andere opleidingsinstituten. Het aanbod omvat de volgende deelterreinen:

 • Algemeen management
 • Facility management
 • Kantinebeheer
 • Conciërgerie
 • Financieel management
 • Personeelsmanagement
 • Managementvaardigheden
 • Sociale- en communicatieve vaardigheden

Doelstelling van FiAC is om kennis, inzicht en vaardigheden te vergroten bij een ieder die te maken heeft met onderwijsmanagement vraagstukken of uitvoerend schoolbeheer. De benadering laat zich daarbij omschrijven als praktisch, duidelijk en implementatiegericht.

De opleidingen en trainingen zijn bestemd voor onder meer:

 • Directeuren onderwijs, beheer en financiën
 • Staf- en beleidsmedewerkers
 • Personeelsfunctionarissen
 • Opleidingscoördinatoren
 • Facility managers
 • Kantinebeheerders en medewerk(st)ers
 • Conciërges en toa's
 • Controllers en administrateurs
 • Allen werkzaam in het VO, BVE en HBO.

De missie van FiAC

"Het ontwikkelen en versterken van visie, kennis, vaardigheden en attitude binnen het secundaire proces om daarmee de realisatie van doelstellingen binnen het primair proces te ondersteunen".

FiAC contactgegevens
Postadres Secretariaat
Postbus 89 Gieterij 50
2210 AB Noordwijkerhout 2211 XK Noordwijkerhout
 
Telefoon: 0252-340413 Website: www.fiac.nl
Fax: 0252-340414 E-mail: info@fiac.nl