Over FiAC  /  Nieuws  /  Referenties

Omgaan met asociaal gedrag en agressie (training)      met acteurs

Maak een verbale slag bij asociaal en hufterig gedrag!

Docenten, conciërges, onderwijsassistenten en overig ondersteunend personeel kunnen binnen de schoolomgeving geconfronteerd worden met lastig en asociaal gedrag. Het nega­tieve effect van deze con­frontaties op de motivatie en het plezier waarmee men werkt is groot. Voor OP en OOP is het daarom van belang dat zij leren zich in deze situaties weerbaar op te stellen, waardoor zij zowel psychisch als fysiek minder kwetsbaar zijn. Tijdens de 1-daagse trai­ning ‘Omgaan met asociaal en agressief gedrag’ leren cursisten hoe ze effectief en zelfbe­wust kunnen optreden in werksituaties binnen de school waarin ze met opstandig­heid, ver­ontwaar­diging, weerstan­den en (verbaal) geweld geconfronteerd worden. Ze leren daarbij hoe ze ongewenst en aso­ciaal gedrag kunnen corrigeren en op welke wijze ze bij diverse confronta­ties met (verbale) weerstand en boosheid de-escalerend kunnen op­treden. Cursisten krijgen tijdens de training een aantal praktische hand­vatten aangereikt, waarmee zij direct aan de slag kunnen.

Inhoud

De hele dag staat in het teken van het oefenen van communicatieve - en handelingsvaardigheden bij de confrontatie met asociaal en agressief gedrag. Door trainer en acteurs worden situaties nagebootst die regelmatig voorkomen in de dagelijkse praktijk van de deelnemers.
De volgende zaken komen tijdens de training aan bod:

  • Aanspreken van (on)bekende leerlingen op asocaal gedrag en handelen, bijv. bij opstandigheid, brutaliteit of overtreding van klas/huisregels;
  • Contact maken en communiceren met leerlingen en -ouders in conflict- en weerstandsituaties
  • Hoe te handelen bij verschillende vormen van verbale en non-verbale agressie. Hoe krijg ik de situatie weer onder controle? Welke benadering kies ik? En, welke juist niet?
  • Begrenzen van agressie en voorkomen van escalatie;
  • Stappen bij het ingrijpen: strijd negeren, contact maken, actief luisteren, confronteren, begrenzen en afronden:
  • Werken aan een professionele en zelfbewuste grondhouding. Reguleren van eigen spanningen, emoties en angsten;
     
  • Tijdens de trainingsdag worden situaties nagebootst en rollenspellen geoefend die regelmatig voorkomen in de dagelijkse praktijk van de deelnemers (bv. agressief gedrag bij pubers, docent die (verbaal) bedreigd wordt). Middels acteurs wordt gezorgd voor realistisch tegenspel.

Trainingsduur: 1 dag

Eerdere deelnemers over deze training:
'Trainer heeft oog voor het individu en speelt goed in op de verschillende types.'
'Het was een zeer leuke en leerzame cursus. Veel geleerd!'
'Heel goed toepasbaar in de praktijk.'

Bijzonderheden

Vroegboekkorting:
Schrijft u zich in voor deze cursus, in de periode 10 mei t/m 1 augustus 2017, dan ontvangt u een korting van € 25,00.

(N.B.: deze korting geldt niet in combinatie met andere kortingen).

Actiekorting 2e deelnemer:

Bij aanmelding van 2 deelnemers tegelijkertijd voor deze cursus ontvangt 
de school voor de 2de deelnemer een korting van 40% op de cursusprijs.

Daarbij gelden de volgende voorwaarden:
1.    Het dient om 2 aanmeldingen voor deze cursus met dezelfde startdatum te gaan.
2.    De actie geldt niet in combinatie met andere kortingsacties.

Deelnemers van de cursus Veiligheid, beveiliging en toezicht nemen tegelijkertijd deel aan deze dag.

Doelgroep

Conciërges, kantinemedewerk(st)ers, docenten en andere medewerkers (oop-ers) van scholen die de kans lopen met vormen van agressie te worden geconfronteerd en van wie verwacht wordt dat zij in geval van agressie tussen personen, de strijdende partijen weten te scheiden.

Data, locatie & kosten

De eendaagse cursus vindt plaats op 3 november 2017.
De locatie is NDC Den Hommel te Utrecht. routekaart
De kosten per persoon bedragen € 450,00 (inclusief cursusmateriaal en overige voorzieningen).
Deze cursus is vrijgesteld van BTW-heffing.

Condities

Toelating    geen specifieke vooropleiding vereist
Aantal dagen    1 dag
In company    ja, cursuscode IC-1083
Open inschrijving    ja, cursuscode OI-1083
Certificaat    FiAC SchoolVeiligheid
Co-trainer ja» terug naar cursusaanbod

FiAC contactgegevens
Postadres Secretariaat
Postbus 89 Gieterij 50
2210 AB Noordwijkerhout 2211 XK Noordwijkerhout
 
Telefoon: 0252-340413 Website: www.fiac.nl
Fax: 0252-340414 E-mail: info@fiac.nl