Over FiAC  /  Nieuws  /  Referenties

Leergang Facility management & beheer in het onderwijs

6-daagse leergang

Goed onderwijs staat of valt met goed facility management. 

Goed onderwijs is afhankelijk van een goede facilitaire ondersteuning. De leergang 'Facility management & beheer in het onderwijs' is in zijn vernieuwde en verkorte opzet een praktische leergang, die deelnemers direct instrumenten biedt om het facilitair beleid en beheer af te stemmen op het onderwijsproces. Deelnemers leren daarbij het facilitair beheer te plannen, te organiseren en te beheersen en de verschillende deelgebieden binnen het facilitair beheer (huisvesting, services en middelen) op elkaar af te stemmen en te integreren. Zaken die relevant zijn voor het facilitair beheer in het onderwijs en de schoolgebouwen komen daarbij aan bod. Opgedane kennis is daarmee direct toepasbaar in de eigen schoolsituatie. 

De leergang bestaat uit volgende modules, te weten:

·            Facility management in het onderwijs;
·            Integrale veiligheidszorg in de school;
·            Beheer schoolgebouwen;
·            Facilitaire inkoop, contractbeheer en europees aanbesteden;
·            Facilitair beleid in het onderwijs
·            Organisatie en aansturing van facilitaire diensten.

In het komende jaar (21e editie!) bestaat deze leergang uit 6 interactieve cursusdagen en wordt daarmee in verkorte vorm aangeboden. Tijdens deze cursusdagen ontvangen deelnemers veel aanvullend cursusmateriaal dat als naslag kan worden gebruikt. De afgelopen jaren hebben meer dan 300 deelnemers uit het onderwijs deze leergang gevolgd en deze van goed tot zeer goed gewaardeerd.

Docenten en gastsprekers binnen deze leergang zijn vakspecialisten die reeds vele jaren actief zijn binnen het onderwijs en bedrijfsleven (FiAC, Hospitality Consultants, NISHV). Zij beschikken over een ruime kennis en ervaring betreffende facility management in samenhang met het onderwijs. Een goede terugkoppeling naar de praktijk is daarmee gewaarborgd.

Inhoud

Tijdens de leergang worden de volgende onderdelen behandeld  

Facility management en klantgerichte dienstverlening in het onderwijs 

 • Facility management in het onderwijs (FM) : een introductie
 • Toegevoegde waarde van FM aan het onderwijsproces binnen scholen
 • FM-vraagstukken in het onderwijs, trends en ontwikkelingen
 • Facilitaire begrippen en instrumentarium: producten- en dienstengids, front-
  en back office, service level agreements
 • Bepalen van het gewenste facilitaire dienstenpakket en serviceniveau
 • Afstemming van de dienstverlening richting interne opdrachtgevers (onderwijsteams, sectoren, faculteiten)
 • Planning en control van de facilitaire activiteiten

Beheer schoolgebouwen

 • Beheer van schoolgebouwen
 • Beheersen van gebouwgebonden kosten (onderhoud, schoonmaak, binnenmilieu)
 • Beheerniveaus, technische en functionele kwaliteit, Meerjaren onderhoudsplanning
 • Bewaken en controleren van onderhoudsactiviteiten
 • Specifieke wet- en regelgeving (legionella, asbest. arbo).

Integrale veiligheidszorg in de school

 • Veiligheidszorg en risicobeheer binnen onderwijsinstellingen: het beoordelen van de veiligheids- en beveiligingsrisico’s binnen de school; risicoprofiel schoolgebouwen en gebruikers
 • Calamiteiten en incidenten
 • Veiligheid, arbo en (brand)preventie (safety)
 • Sociale veiligheid, toezicht en security
 • Plan van aanpak integraal veiligheidszorgsysteem voor scholen

Facilitaire inkoop, contractbeheer en europees aanbesteden

 • Beleid, organisatie en uitvoering van het inkoopproces binnen de onderwijsinstellingen.
 • Inkoop organisatie en inkoop- en bestelprocedures
 • De inkoop van facilitaire producten/diensten
 • Contractmanagement
 • Europees aanbesteden voor scholen in de praktijk.

Facilitair beleid

 • Afstemmen facilitair beleid op onderwijsbeleid en opleidingswensen
 • Positionering van de facilitaire afdeling en basisstructuur neerzetten voor de eigen facilitaire organisatie
 • Beschrijving van de huidige situatie en de knelpunten
 • Het ontwikkelen van facilitair beleid en toekomstvisie binnen een school
 • Het facilitair beleids- en activiteitenplan voor uw eigen onderwijsinstelling

Aansturing facilitaire diensten en leidinggeven aan het facilitair team

 • De facility manager als leidinggevende binnen het onderwijs
 • Interne organisatie en aansturing facilitaire diensten
 • Operationeel leidinggeven en werkoverleg
 • Versterken van de interne communicatie en samenwerking binnen de onderwijscultuur
 • Coachen van facilitaire medewerkers
 • Bevorderen van 'facilitair zintuig' en klantgericht denken bij uw medewerkers

Trainingsduur: 6 dagen

De leergang wordt dit jaar voor de 21e keer georganiseerd en werd door reeds meer dan 300 deelnemers uit het onderwijs gevolgd.

Docenten en gastsprekers binnen deze leergang zijn vakspecialisten die reeds vele jaren actief zijn binnen het onderwijs en bedrijfsleven (FiAC, Hospitality Consultants, NISHV). Zij beschikken over een ruime kennis en ervaring betreffende facility management in samenhang met het onderwijs. Een goede terugkoppeling naar de praktijk is daarmee gewaarborgd.

Eerdere deelnemers over deze leergang:
'Het was een prettige en tastbare training: leerzaam, duidelijk en erg interessant.'
'Een hele goede cursus met een docent met veel ervaring, veel praktische oefeningen, deel voorbeelden en beeldende uitleg.'
'Een eyeopener dat kleine praktische zaken zo’n groot effect kunnen hebben. Mij is echt een spiegel voorgehouden!'

Brochure Leergang Facility management & beheer in het onderwijs: 

Bijzonderheden

Vroegboekkorting:
Schrijft u zich in voor deze cursus, in de periode 10 mei t/m 1 augustus 2017, dan ontvangt u een korting van € 100,00.
(N.B.: deze korting geldt niet in combinatie met andere kortingen).

Actiekorting 2e deelnemer:

Bij aanmelding van 2 deelnemers tegelijkertijd voor deze cursus ontvangt 
de school voor elke 2de deelnemer een korting van 40% op de volledige cursusprijs.

Daarbij gelden de volgende voorwaarden:
1.    Het dient om 2 aanmeldingen voor deze cursus met dezelfde startdatum te gaan, de vroegboekkorting geldt alleen voor de eerste deelnemer.
2.    De actie geldt niet in combinatie met andere kortingsacties.

Doelgroep

Deze leergang is bedoeld voor facility managers, hoofden facilitaire dienst en locatiebeheerders, die binnen een school belast zijn met het facilitair beheer, of die binnen een grote complexe instelling het facilitair beheer voor een deel, bv. een locatie/sector, opgedragen hebben gekregen.

Data, locatie & kosten

De zesdaagse cursus vindt plaats op 17, 24 november, 8 december 2017, 19 januari, 2 februari, 9 maart 2018.
De locatie is NDC Den Hommel te Utrecht. routekaart
De kosten per persoon bedragen € 2.375,00 (inclusief cursusmateriaal en overige voorzieningen).
Deze cursus is vrijgesteld van BTW-heffing.
Data en kosten onder voorbehoud van wijzigingen!

Condities

Aantal dagen    6 dagen
In company    ja, cursuscode IC-1032
Open inschrijving    ja, cursuscode OI-1032
Certificaat    FiAC Instituutcertificaat
Co-trainer nee» terug naar cursusaanbod

FiAC contactgegevens
Postadres Secretariaat
Postbus 89 Gieterij 50
2210 AB Noordwijkerhout 2211 XK Noordwijkerhout
 
Telefoon: 0252-340413 Website: www.fiac.nl
Fax: 0252-340414 E-mail: info@fiac.nl