Over FiAC  /  Nieuws  /  Referenties

Cursisteninformatie

Aanmelding

Inschrijving voor de cursussen en trainingen (contactonderwijs)  is mogelijk via dit aanmeldingsformulier. Inschrijving vindt plaats in volgorde van binnenkomst. Na ontvangst van uw aanmelding zenden wij u een bevestiging en een factuur. Deelnemer heeft vervolgens 14 werkdagen bedenktijd om de cursus of training kosteloos te ontbinden. Om verzekerd te zijn van deelname dient de factuur binnen 2 werkweken na dagtekening voldaan te zijn.  

Twee weken voor aanvang van de cursus/training ontvangt u de zg. cursisteninformatie met routebeschrijving. Deelname aan een cursus is niet gegarandeerd als de betaling niet tijdig door ons is ontvangen.
Inbegrepen bij de deelname prijs zijn: het complete lesmateriaal, koffie/thee en lunch.
 

Locatie en cursustijden

De opleidingen en trainingen genoemd op deze website worden verzorgd in het NDC Den Hommel te Utrecht. 

Opleidingscentrum is goed bereikbaar per auto en openbaar vervoer.
De standaard cursustijden zijn van 9.15 tot 16.00 uur.

Tevens bestaat de mogelijkheid om groepsopleidingen op een door u gewenste locatie te volgen. Bij meerdaagse cursussen is rekening gehouden met schoolvakanties en feestdagen.

Intake

Elke cursist ontvangt een intake-formulier. Doelstelling van het intake gesprek is de aanwezige verwachtingen, leerdoelen en specifieke wensen en vraagstukken in beeld te krijgen. Hiermee kan tijdens de cursussen rekening worden gehouden.

Docenten

Docenten zijn consultants, accountants en managers actief binnen het onderwijs en bedrijfsleven. Zij beschikken over een ruime kennis en ervaring betreffende onderwijsvraagstukken. Een goede terugkoppeling naar de praktijk is daarmee gewaarborgd. Tijdens de cursussen en trainingen zetten zij al hun deskundigheid in om kennis op een heldere en praktische manier over te dragen.

Professioneel tegenspel door acteurs

Niets is zo leerzaam als de werkelijkheid, zeker tijdens trainingen. Tijdens de meeste vaardigheidstrainingen van FiAC zorgen beroepacteurs voor een professioneel tegenspel. Op realistische wijze zetten zij situaties uit uw dagelijkse werksituatie neer. Samen met de trainer en uw groepsgenoten kunt u veilig oefenen in het geven van een effectieve reactie op lastige, verontwaardigde of agressieve leerlingen.

Certificaat

Deelnemers die alle dagdelen van een cursus hebben gevolgd ontvangen een 'Certificaat van deelname'. Registratie van de aanwezigheid vindt bij elk dagdeel plaats. 

Annulering door FiAC

FiAC bv behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname, ziekte, overmacht of anderszins een cursus/leergang/ training of delen daaruit te annuleren of te verplaatsen. FiAC bepaalt uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de cursus of deze wordt geannuleerd. Wordt een cursus geannuleerd dan wordt u op de hoogte gesteld van de nieuwe startdatum. Deelnemer heeft het recht om kosteloos naar de eerstvolgende cursus te worden doorgeschoven of recht op terugbetaling van het cursusgeld.

Annulering door deelnemer/opdrachtgever bij de open inschrijving:

Bij annulering door de deelnemer geldt de volgende annuleringsregeling:
a.         annulering vindt plaats middels een aangetekend schrijven.
b.         bij annulering na de 14 dagen bedenktijd en meer dan één maand voor aanvang 
            van het contactonderwijs/ de cursus is de consument € 50,- verschuldigd;
c.         bij annulering na de 14 werkdagen bedenktijd en korter dan één maand voor aan
            vang van het contactonderwijs/ de cursus is de consument 50% van de  
            overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-;
d.         bij annulering na de 14 dagen bedenktijd en minder dan twee weken voor
           aanvang van het contactonderwijs/de cursus is de consument de volledige, 
           overeengekomen prijs verschuldigd.
Bij verhindering kan echter altijd een collega als plaatsvervanger deelnemen.
 

Algemene leveringvoorwaarden/ Klachten

Op al onze trainingen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.
U kunt ze hier bekijken.

Inhaaldagen

Heeft u een dag gemist, dan bieden wij u eenmalig de mogelijkheid deze dag(en) tijdens de eerstvolgende cursus/ training in te halen. De kosten hiervan bedragen € 50,- per dag.

Kosten

Bij elke cursus staat de deelnameprijs vermeld. Bij deze prijs zijn inbegrepen: het complete les/studiemateriaal, boeken, koffie/thee en lunch. U wordt dus niet met aanvullende kosten geconfronteerd. 

BTW

Alle cursussen, trainingen en leergangen van FiAC zijn beroepsopleidingen en zijn daarmee vrijgesteld van BTW.

Een mooi voordeel voor u!

FiAC contactgegevens
Postadres Secretariaat
Postbus 89 Gieterij 50
2210 AB Noordwijkerhout 2211 XK Noordwijkerhout
 
Telefoon: 0252-340413 Website: www.fiac.nl
Fax: 0252-340414 E-mail: info@fiac.nl