Over FiAC  /  Nieuws  /  Referenties

Algemene leveringsvoorwaarden/ Klachten

FiAC bv is aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding afgekort NRTO. Op alle overeenkomsten van FiAC bv met betrekking tot een educatieve dienst zijn de algemene voorwaarden van NRTO van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op:

http://www.nrto.nl/kwaliteitslabels_en_keurmerken/algemene-voorwaarden

http://www.nrto.nl/kwaliteitslabels_en_keurmerken/gedragscodes


 

 

 

Klachten
FiAC bv zal de door haar aanvaarde werkzaamheden naar beste inzicht, kunde en overeenkomstig de eisen van goed vak­man­schap, uitvoeren. De verplichting die FiAC bv aangaat, heeft het karakter van een inspan­ningsverplichting.

Indien op­drachtgever of cursist menen een gegronde klacht te hebben, dan kan hiervan binnen een termijn van 30 dagen na uitvoering van de werkzaamheden melding worden gemaakt bij FiAC bv, postbus 89, 2210 AB, Noordwijkerhout. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de klager zijn of haar rechten te zake verliest. Klachten worden vertrouwelijk, met uiterste zorg be­handeld.

Klachten over de uit­voering van de overeenkomst die­nen, volledig en duidelijk omschreven worden. Klager ontvangt binnen een termijn van 10 werkdagen een ontvangstbevestiging.

Het FiAC zal de klacht gelijk in behandeling nemen, en uiterlijk binnen 20 werkdagen be­antwoorden. Indien mogelijk zal de klacht direct worden verholpen, daarbij strevend naar klagers volle tevredenheid.

Mocht de oplossing/ het verhelpen van de klacht langer duren dan de aangegeven 20 werkdagen zal de klager daarvan, binnen deze gestelde termijn, schriftelijk van in kennis worden gesteld. Het uitstel zal zijn toegelicht inclusief een indicatie wanneer uitsluitsel kan worden verwacht.

FiAC contactgegevens
Postadres Secretariaat
Postbus 89 Gieterij 50
2210 AB Noordwijkerhout 2211 XK Noordwijkerhout
 
Telefoon: 0252-340413 Website: www.fiac.nl
Fax: 0252-340414 E-mail: info@fiac.nl